Category Archives: Xe xúc lật

Bảo dưỡng định kỳ

Căn cứ theo quy định bảo dưỡng định kỳ được chia thành các loại sau : I- Cứ sau 10 giờ hoặc hàng ngày – Kiểm tra xem có bất kỳ sự rò rỉ hoặc không bình thường nào không – Kiểm tra mức dầu động cơ. – Kiểm tra mức dầu thuỷ lực. –