Category Archives: Máy xúc lật

Bảo dưỡng định kỳ

Căn cứ theo quy định bảo dưỡng định kỳ được chia thành các loại sau : I- Cứ sau 10 giờ hoặc hàng ngày – Kiểm tra xem có bất kỳ sự rò rỉ hoặc không bình thường nào không – Kiểm tra mức dầu động cơ. – Kiểm tra mức dầu thuỷ lực. –

Chạy rà máy

Cần 60 giờ để chạy ra cho máy xúc. Trong quá trình chạy rà cần thao tác và bảo dưỡng máy cẩn thận, phù hợp theo các yêu cầu sau. 1. Sau khi chạy rà máy trong 8 giờ đầu cần làm các việc sau: – Kiểm tra độ chặt , lỏng của các bulông